FAQ

 • Hva med brannsikkerhet eller bakterier? Er det noen risiko forbundet med EcoPlug?
 • Må jeg ha et spesielt strøm-abonnement for å kunne bruke EcoPlug?
 • Hvilke tekniske forutsetninger finnes for å kunne bruke EcoPlug?
 • Hvilke spesifikasjoner må det trådløse nettverket ha?
 • Må jeg ha smart strømmåler for å kunne bruke EcoPlug?
 • Hvilke faktorer spiller inn på hvor mye jeg kan spare?
 • Hvordan påvirker strømstøtten sparepotensialet?
 • Tar EcoPlug hensyn til den nye nettleie-modellen?
 • Hvor mye kan jeg spare?
 • Kan jeg bruke EcoPlug med gjennomstrømningsbereder?
 • Må jeg ha smart-telefon for å kunne bruke EcoPlug?
 • Hvilket prisområde for strøm bor jeg i?
 • Hvordan vet dere hvor mye jeg har spart?
 • Hvordan løse utfordringer med tilkobling av smartpluggen?
 • Hva betyr fargene på statuslyset på dashboardet?
 • Må jeg ha abonnement?

Om EcoPlug

Hva med brannsikkerhet eller bakterier? Er det noen risiko forbundet med EcoPlug?

 • Brannsikkerhet
  Med envher ny elektrisk enhet følger en viss risiko for overoppheting. Derfor skulle en tro at den fjernstyrte smartenheten EcoPlug bruker, vil øke brannfaren i boligen din. Men så enkelt er det ikke - vi skal forsøke å forklare hvordan:

  Temperatursensor:
  Smartenheten er utstyrt med en temperatursensor som hyppig rapporterer temperaturen til vår server. Hvis temperaturen når et visst punkt, vil du bli advart i Status-feltet i admin-panelet. Dersom temperaturen stiger ytterligere og når neste grense, vil serveren slå av strømmen til varmtvannstanken. På toppen av dette har smartenheten en innebygd mekanisme som vil slå av strømmen ved for høy temperatur uavhengig av vår server, noe som er viktig hvis internettforbindelsen skulle bli brutt.
  Vi har også en sikkerhetsmekanisme som slår inn ved unormalt hurtig temperaturstigning. Denne slår inn ved lavere temperaturer enn de nevnt over for å ta høyde for at varmen fra et lokalt område i f.eks shuko-pluggen sine metallpinner vil bruke litt tid på å nå temperatursensoren i smartpluggen.

  Effektmåler:
  Smartenheten har også en innebygget effektmåler. Med denne måler vi hvor mye strøm du bruker til å varme varmtvannet, og når du bruker den. Vi kontrollerer også at enheten ikke blir overbelastet på tilsvarende måte som med temperatursensoren.

  Støpselproblemer:
  Dersom du skulle oppleve å få advarsel om forhøyet temperatur i kontrollpanelet vårt, er det viktig å være klar over følgende:
  Med stor sannsynlighet ligger årsaken til forhøyet temperatur i støpselet til varmtvannstanken. Problemet har sannsynligvis vært tilstede uten at det har blitt oppdaget før EcoPlug kommer og måler temperaturen.

  Vi anbefaler derfor på det sterkeste at du tar en ordentlig visuell sjekk av støpselet og stikkontakten før du tar i bruk EcoPlug. Se etter tegn til misfarging, svimerker, smelting etc. Kjenn gjerne også på støpselet en times tid etter siste dusj om støpselet har blitt varmt. Dersom du er det minste i tvil om støpselet er i orden, anbefaler vi at du får det byttet av fagfolk. Hvis du har en tank fra OSO, bør du kanskje være ekstra påpasselig - se denne reportasjen. Andre nyttige ressurser kan være denne, denne og denne.
  EcoPlug har allerede avdekket tilfeller av overopphetede støpsler, der målt temperatur har gått ned 25-30 grader etter bytte av kabel / støpsel til varmtvannstanken. Vi våger derfor påstanden at EcoPlug ikke øker risiko for brann.

 

 • Bakterier
  Alle systemer som inneholder rent, lunkent vann, har en viss risiko for å få oppblomstring av legionella-bakterier. Det er således viktig at vannet i varmtvannstanken jevnlig varmes opp til temperaturer som tar knekken på disse. Derfor passer vi på å hyppig varme opp vannet til termostaten i varmtvannstanken kobler ut, oftest minst en gang i døgnet, slik at eventuelle bakterier dør. Du kan selv følge med på når vannet sist var fullt oppvarmet ved å se etter det grønne feltet i grafen i kontrollpanelet.

  OBS: Til syvende og sist er det innstillingen på termostaten i varmtvannstanken din som bestemmer hvilken temperatur vannet vil nå. Du bør derfor kontrollere at denne er satt høy nok uavhengig om du bruker EcoPlug eller ikke.
  Du kan lese mer om hva som er anbefalt hos FHI


 • Fare for en kalddusj
  Det ligger i sakens natur at når man slår av strømmen til varmtvannstanken deler av døgnet, øker faren for å oppleve at man går tom for varmt vann. Selv om det aldri er noe hyggelig kan det neppe kalles farlig. Og vi forbedrer stadig våre oppvarmingsplaner for å minimere sjansen for å få seg en kalddusj. Våre testhusholdninger rapporterer ikke at de har gått tom for varmt vann oftere enn vanlig. Vi har oppvarmingsplaner som passer både for deg som liker å spille med stor innsats, og for deg som liker å være på den sikre siden. Husk at den som intet våger intet vinner ;)

Må jeg ha et spesielt strøm-abonnement for å kunne bruke EcoPlug?

 • Tjenesten fungerer ved å varme vannet i varmtvannstanken din på de billigeste timene i døgnet. For å spare med EcoPlug må du derfor ha et strøm-abonnement der prisen varierer gjennom døgnet. Dette blir typisk kalt spot-pris, timespot eller lignende. Dersom du er i tvil om hvilket abonnement du har kan din strøm-leverandør gi deg svar.
  Hvis du bruker Tibber har du allerede spot-pris.

Hvilke tekniske forutsetninger finnes for å kunne bruke EcoPlug?

Dersom du har EcoPlug i stikkontakt:

Varmtvannstanken din må være utstyrt med et vanlig jordet støpsel som er koblet til strøm i en vanlig jordet stikkontakt.

 • Varmtvannstanken må ikke trekke mer enn 2 kW.
  Denne forutsetningen vil normalt sett allerede være til stede fordi dette lenge har vært et krav fra myndighetene når varmtvannstanken er utstyrt med vanlig jordet støpsel
 • Du må ha tilgang til et trådløst nettverk (WiFi) med tilgang til internett. Nettverket må også ha tilstrekkelig dekning der varmtvannstanken befinner seg. (Se gjerne eget spørsmål angående spesifikasjoner for nettverket)

 

Dersom du har fast tilkobling

 • Maks 3 kW varmtvannstank
 • Må monteres av elektriker
 • Du må ha tilgang til et trådløst nettverk (WiFi) med tilgang til internett. Nettverket må også ha tilstrekkelig dekning der varmtvannstanken befinner seg. (Se gjerne eget spørsmål angående spesifikasjoner for nettverket)

Hvilke spesifikasjoner må det trådløse nettverket ha?

 • Det trådløse nettverket (WiFi) må operere på 2.4 GHz. Vi kjenner ingen tilfeller av at et hjemme-nettverk ikke tilbyr 2.4 GHz, så denne forutsetningen vil altså normalt sett være oppfylt om du har et vanlig trådløst nettverk.
  Mer detaljert:
  2.4 GHz har vært standard frekvens for WiFi i Norge i mange år. I senere tid har også en standard på 5 GHz blitt vanlig, og de fleste nyere hjemme-routere vil fungere både med 2.4 GHz og 5 GHz. Noen routere gjør dette ved å tilby 2 forskjellige nettverksnavn, f.eks ola_nett og ola_nett_5G. Førstnevnte vil da være på 2.4 GHz.
  Noen routere tilbyr begge frekvenser på samme nettverksnavn. Dette gjelder f. eks Google Wifi og en del nyere Mesh-nettverk.
 • Nettverket må ikke blokkere utgående trafikk. Denne forutsetningen er normalt oppfylt i alle private internett-abonnement.

Må jeg ha smart strømmåler for å kunne bruke EcoPlug?

 • Ja, det må du. Du er avhengig av en AMS måler (smart strømmåler) for at strømselskapet ditt skal kunne vite når på døgnet du har brukt strøm. Uten denne måleren forsvinner sparepotensialet i EcoPlug.
  Denne forutsetningen vil normalt sett være oppfylt med mindre du av gitte årsaker fikk dispensasjon fra å bytte strømmåler for noen år siden.

Hvilke faktorer spiller inn på hvor mye jeg kan spare?

Det er flere faktorer som spiller inn. Vi vil forsøke å beskrive dem her:

Ditt forbruk av varmtvann:
 • Hvis din husstand bruker unormalt lite varmtvann blir sparepotensialet lite, og dermed også sparte kroner og øre.
 • Hvis din husstand bruker unormalt mye varmtvann (og da snakker vi veldig unormalt mye), vil sparepotensialet minke fordi varmtvannstanken må varme vann det meste av døgnet uansett.

Størrelsen på varmtvannstanken:

 • En stor varmtvannstank har større sparepotensiale enn en liten. Dette fordi en liten tank vil fortere tømmes og må dermed varmes hyppigere. Har du en stor tank kan vi i større grad vente til prisen går ned med å varme opp vannet.

Prisvariasjon gjennom døgnet:

 • I prisområder og tidsperioder med store pris-svinginger gjennom døgnet er sparepotensialet mye større enn i områder / perioder med jevne priser gjennom døgnet.

Fra september 2023:

 • Med den nye strømstøtten vil prisnivå også bli en faktor i dette bildet. Kort fortalt vil sparepotensialet reduseres delvis hvis prisen deler av døgnet går over nivået for strømstøtte. Hvis prisnivået ligger over nivå for strømstøtte, reduseres sparepotensialet med 90 %

Se også spørsmålet Hvor mye kan jeg spare

Hvordan påvirker strømstøtten sparepotensialet?

 • Slik strømstøtten er utformet fra september 2023, vil den kunne påvirke sparepotensialet med EcoPlug. Sparepotensialet reduseres delvis hvis prisen deler av døgnet går over nivået for strømstøtte. Hvis prisnivået ligger over nivå for strømstøtte hele døgnet, reduseres sparepotensialet for dette døgnet i praksis med 90 % 
 • Strømstøtten du fikk fra staten slik den var utformet pr. juni 2022, påvirket ikke sparepotensialet i EcoPlug.
  Årsaken til dette er at strømstøtten ble regnet ut på en gjennomsnittspris over en hel måned. En forbruker som hadde et strøm-abonnement med timesbasert spotpris ville fortsatt ha de samme pris-svinginger i kroner og øre gjennom døgnet selv om totalregningen blir redusert kraftig dersom gjennomsnittsprisen gjennom måneden er høy.

Tar EcoPlug hensyn til den nye nettleie-modellen?

 • Pr juli 2022 tar vi ikke hensyn til den nye nettleie-modellen. Men generelt kan vi si følgende:
  De fleste strømselskaper vil ta lavere nettleie på natt og helg enn på dag og kveld hverdager. Siden dette er sammenfallende med en statistisk sett lavere strømpris på natten, vil den nye nettleiemodellen øke sparepotensialet til EcoPlug. Vi jobber med å finne en fornuftig måte å implementere dette i vårt system både med tanke på valg av tidspunkt for oppvarming av varmtvann, og med tanke på å tallfeste sparte kostnader.

Hvor mye kan jeg spare?

Vi har fulgt 3 husholdninger som bor i prisområde NO5 (Vestland) gjennom sommeren fra 8. april til 13. august 2022.

 • Husholdning A: 2 voksne på ca femti år, 1 voksen i tjue-åra - totalt 3 voksne. Varmtvannstank på 200 liter
 • Husholdning B: 2 voksne i tjue-åra, 3 barn under skolealder. Varmtvannstank på 200 liter
 • Husholdning C: 2 voksne i tjue-åra. Varmtvannstank på 116 liter

I dette tidsrommet har vi regnet ut time for time energi-forbruk, faktisk kostnad til å varme varmtvann (spotpris + mva), samt sannsynlig kostnad uten EcoPlug. Sparte kostnader på strømregningen blir da differansen mellom de to siste.

Under kan du se hvordan forbrukt energi og kostnader summeres opp ettersom ukene har gått. Blå kurve er energiforbruk i kWh. Grønn er faktisk kostnad med EcoPlug, gul er beregnet kostnad uten EcoPlug

Husholdning A

Husholdning A har brukt 951 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug var 1826,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2233,- Husholdningen har altså spart inntil 407,- på strømregningen i perioden.

Husholdning B 

Husholdning B har brukt 921 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug var 1741,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2127,- Husholdningen har altså spart inntil 386,- på strømregningen i perioden.

Husholdning C

Husholdning C har brukt 1010 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug var 2069,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2274,- Husholdningen har altså spart inntil 205,- på strømregningen i perioden. (Merk: Denne husholdningen byttet til en litt mer økonomisk spareplan underveis i perioden, så reell innsparing kunne vært en anelse høyere. Men det går likevel fram at med mindre varmtvannstank er sparepotensialet litt mindre.)

For referanse har gjennomsnittet av alle timepriser i NO5 perioden vært 2.14 kr. Gjennomsnittet av daglige minimum og maksimumspriser hhv. 1.72 og 2.51 kr.

 

I andre prissoner:

Så lenge vi har fulgt strømprisene har Sørnorge (sone NO1, NO2 og NO5) hatt tilnærmet like priser og prisvariasjoner gjennom dagen. Dette endret seg imidlertid i sommer, noe som kommer til uttrykk i grafene under. Som vi ser har NO2 ( grønn kurve - Rogaland / Sørlandet) hatt en økning både i prisnivå og prisvariasjon gjennom dagen. Den gule kurven for NO5 er også representativ for NO1 (Østlandet) fordi kurvene for NO5 og NO1 har vært om trent identiske i perioden.

Med bakgrunn i de innsamlede data fra våre 3 husholdinger kan vi (siden pristopper og bunner stort sett er sammenfallende i tid i NO2 og NO5) estimere hva tilsvarende husholdninger ville brukt i samme periode i prisområde NO2 (Rogaland / Sørlandet).

 

Husholdning A i NO2

Husholdning A har brukt 951 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug i NO2 ville vært ca 2250,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2840,- Husholdningen ville altså spart inntil 590,- på strømregningen i perioden.

Husholdning B i NO2

Husholdning B har brukt 921 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug i NO2 ville vært ca 2130,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2740,- Husholdningen ville altså spart inntil 610,- på strømregningen i perioden.

 

Husholdning C i NO2

Husholdning C har brukt 1010 kWh til varmtvann. Kostnad med EcoPlug i NO2 ville vært ca 2530,- mens sannsynlig kostnad uten EcoPlug er opp mot 2890,- Husholdningen ville altså spart inntil 360,- på strømregningen i perioden.

For referanse har gjennomsnittet av alle timepriser i NO2 i perioden vært 2.65 kr. Gjennomsnittet av daglige minimum og maksimumspriser hhv. 1.95 og 3.32 kr.

 

Oppsummert

En vanlig husholdning med 

 • 200 liters tank kan greit spare 18 - 22%
 • 120 liters tank kan greit spare 9 - 12 %

slik prisvariasjonene har vært vår/sommer 2022.

 

Det som påvirker sparepotensialet er:

 • størrelse på varmtvannstank. Stor tank gir mest sparing
 • forbruk av varmtvann. Middels forbruk ift. størrelse på tank gir mest sparing
 • hvor store prisvariasjoner det er gjennom døgnet
 • fra september 2023 vil prisnivået også spille en rolle (se Hvordan påvirker strømstøtten sparepotensialet?)
 • vilje til risiko for en kalddusj en sjelden gang

Kan jeg bruke EcoPlug med gjennomstrømningsbereder?

 • Nei. En gjennomstrømningsbereder varmer vannet i det øyeblikket du bruker det. Sparepotensialet er dermed ikke til stede.

Må jeg ha smart-telefon for å kunne bruke EcoPlug?

 • Nei. Du trenger ikke smart-telefon for å kunne bruke tjenesten. Vi bruker ikke noen app, men har et enkelt kontrollpanel i en nettside.
 • Du vil trenge en smart-telefon eller en PC med WiFi (f.eks en bærbar datamaskin) og nettleser for å koble opp smartenheten i ditt trådløse nettverk. Du vil også trenge dette for videre å kunne bruke kontrollpanelet.

Hvilket prisområde for strøm bor jeg i?

 • Norge er delt inn i 5 prisområder for strøm; NO1, NO2, NO3, NO4 og NO5. Statnett har et kart som viser hvilke områder disse dekker. Hvis du er i grenseland kan din nett-leverandør gi deg et sikkert svar.
  Ved kjøp av EcoPlug gjør vi en vurdering basert på postnummer av hvilket prisområde du befinner deg i. Dette er ikke en helt treffsikker metode ettersom en del postnummer krysser grensene for prisområder, så du må dobbeltsjekke at riktig prisområde for din plugg er valgt i kontrollpanelet.

Hvordan vet dere hvor mye jeg har spart?

 • Vi kan ikke vite nøyaktig hvor mye du har spart. Men vi vet hvor mye energi du har brukt til å varme vannet i varmtvannstanken, når du har brukt den og til hvilken pris. Dermed vet vi hva kostnaden din har vært til å varme vannet med smartstyring fra EcoPlug.
 • Basert på denne informasjonen kan vi også se i hvilke tidsrom og til hvilken pris du sannsynligvis ville ha brukt denne energien uten smart styring av forbruket.
 • Differansen mellom disse utgjør det du sannsynligvis har spart

Hvordan løse utfordringer med tilkobling av smartpluggen?

For deg som har smartplugg i stikkontakt:

 • Du kan tilbakestille alle innstillinger i smartpluggen på følgende måte
  • Sett smartpluggen i stikkontakten og la den stå der i 30 sekunder
  • Hold inne knappen på siden av smartpluggen i 15 sekunder
 • Deretter kan du følge instruksjonene under "Sett opp din smartplugg" nederst på dashboardet
 • Vi er blitt kjent med at smartpluggen kan ha problemer med å kommunisere med det trådløse nettverket hvis SSID og/eller passord på nettverket inneholder enkelte spesielle tegn som f.eks punktum
  • Hvis smartpluggen fortsatt blinker blått etter at du har kjørt oppsettsprosedyren, og du er sikker på at du har oppgitt riktig SSID / passord til nettverket kan slike spesialtegn være årsaken. Foreløpig har vi ingen annen løsning på dette enn å bytte SSID eller passord på ditt nettverk først.

For deg som har fastmontert smartplugg:

 • Informasjon er på vei...

Hva betyr fargene på statuslyset på dashboardet?

 • Grønn: Vi har nylig mottatt data fra smartenheten, og alt ser ut til å være i orden
 • Gul: EcoPlug støtter varmtvannstanker opp til 3000W (2000w for stikkontakt) med et slingringsmonn på 10-15%. Vi har registrert høyere forbruk
 • Rød: Smartpluggen rapporterer unormalt høy temperatur og/eller rask temperaturstigning. Ta en ordentlig visuell sjekk av støpselet til varmtvannstanken da dette er en meget sannsynlig årsak. Se etter misfarging, svimerker og deformasjon, spesielt rundt metallpinnene i støpselet
 • Orange: Vi har registrert både fohøyet temperatur og strømforbruk; se Rød og Gul
 • Svart: Det er en stund siden vi har fått data fra smartenheten
 • Grå: Dashboardet mangler kontakt med server og har ikke nødvendig informasjon til å vise rett farge på lyset

Må jeg ha abonnement?

Du betaler for selve smartenheten i begynnelsen, deretter må du betale et månedlig gebyr på 29 kroner for at styring ut ifra strømpris. Abonnementet kan kanselleres når som helst, det er ingen bindingstid.